شناسه خبر : 9197

به گزارش چابک آنلاین، محمدرضا داوری، مسؤول کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر حدود 145 هزار کارگر ساختمانی در خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد 75 هزار نفر دارای بیمه هستند.

وی بیان کرد: سهم مشهد از این تعداد کارگر 62 هزار نفر با حدود 40 هزار نفر بیمه‌ شده است، بنابراین بیشتر کارگران ساختمانی استان دارای بیمه هستند

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای