شناسه خبر : 9084

به گزارش چابک‌آنلاین، روز گذشته غلامحسین چایچی مدیرعامل شرکت بیمه حکمت نشستی را با  مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه کشور برگزار نمود. در این نشست معاونان توسعه مدیریت و منابع و تحقیق و توسعه بازار، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی بیمه حکمت حضور داشتند.

بر پایه این گزارش، انجمن حرفه ای صنعت بیمه در دیماه 1391 بعنوان یک سازمان مردم نهاد شروع به فعالین نمود. از جمله اهداف اساسی انجمن حرفه ای صنعت بیمه ایجاد محیطی مساعد برای رشد کارشناسان مستعد است که با گسترش استاندارد صلاحیت حرفه ای کارکنان و متخصصان صنعت بیمه کشور در کلیه سطوح و حوزه های فنی و اجرایی فراهم می شود. بعنوان اولین انجمن حرفه ای و مستقل در صنعت بیمه، ارتقای قابلیت های فنی اعضای انجمن نیز از اهداف اساسی است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای