شناسه خبر : 9082

به گزارش چابک‌آنلاین، روز سه شنبه انتخابات شوراهای هماهنگی استان خراسان رضوی با حضور اکثریت اعضای شرکت های بیمه استان خراسان رضوی برگزار شد و طی آن مهدی شریعتی فر رییس شعبه بیمه دی در استان خراسان رضوی با کسب  اکثریت آرا  به عنوان رییس شورای هماهنگی این استان انتخاب شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای