شناسه خبر : 9075

به گزارش چابک‌آنلاین، براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه پارسیان، این شرکت تعداد 25.047.726 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی از تاریخ 30 آذر تا 29 دی ماه عرضه می کند. 

همچنین این شرکت اعلام کرده که تعداد 674.952.274 سهم با توجه به حق تقدم توسط سهامداران فعلی خریداری شده است.

شرکت بیمه پارسیان 3000 میلیون ریال سرمایه ثبت شده و 1000 میلیون ریال سرمایه ثبت نشده دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای