شناسه خبر : 8965

به گزارش چابک آنلاین، ایوب سیدالحسینی شهردار تایباد با بیان اینکه 30 درصد رانندگان از پوشش بیمه برخوردارند، اظهار کرد: در حال حاضر این موضوع یکی از مشکلات اصلی در این حوزه به شمار می‌رود؛ مدت چهار سال است دولت یارانه بیمه را به دلیل نبود بودجه قطع کرده و رانندگان قادر نیستند، تمام هزینه‌ها را پرداخت کنند

ارسال نظر

خدمات بیمه ای