شناسه خبر : 8803

مقاله علمی مسعود بادین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا به عنوان مقاله برگزیده، در پنل‌های تخصصی همایش بیمه و توسعه ارائه خواهد شد.

به گزارش چابک آنلاین، مقاله "تبیین تاثیر رفتار خرید بیمه گذار در افزایش نفوذ بیمه های زندگی؛ با تمرکز بر اصول اقتصاد رفتاری" توسط مسعود بادین و حسینعلی نصرآبادی نوشته شده است که به تایید پنل تخصصی همایش بیمه و توسعه رسیده است.

بنابر این گزارش، امسال در همایش بیمه و توسعه، ٢٧ مقاله علمی قابل ارائه در پنل های تخصصی، مورد تایید کمیته علمی قرار گرفته اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای