شناسه خبر : 8681

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه حافظ اعلام کرده است که مجمع فوق العاده خود را در روز چهارشنبه 11دی ماه برگزار می کند  در این مجمع اعضای هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ انتخاب می شوند.

پیشتر قرار بودکه مجمع عمومی شرکت بیمه حافظ در 29 آبان ماه امسال برگزار شود که در آن تاریخ مجمع به حد نصاب قانونی نرسید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای