شناسه خبر : 8650

چابک آنلاین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که محمود احمد پور داریانی به نمایندگی از صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه کوثر اضافه شده است.

در حال حاضر محمود هاشمی، مجید مشعلچی فیروزآبادی، عیسی احمد نژاد و سید اصغر ابن الرسول اعضای دیگر هیات مدیره شرکت بیمه کوثر به شمار می روند

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای