شناسه خبر : 8649

چابک آنلاین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که عبدالامین خدائی نساج به نمایندگی لیزینگ جامع سینا به ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه سینا اضافه شده است.

در حال حاضر رضا جعفری، محمد رضائی و امیررضا خسروی سه عضو دیگر هیات مدیره شرکت بیمه سینا به شمار می روند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای