شناسه خبر : 8340

چابک آنلاین، گزارش ها نشان می دهد که سود انباشته شرکت بیمه سامان در پایان شهریور 98 به عدد 691.083 میلیون ریال رسید و رشدی 45 درصدی داشت چراکه سود انباشته این شرکت در مدت مشابه سال گذشته 476.459 میلیون ریال بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای