شناسه خبر : 8197

 یه گزارش چابک آنلاین، در این دیدار که به منظور تبریک انتصاب محمد رضایی انجام شد دو طرف بر تعامل بیشتر بین دو شرکت بیمه ایران و بیمه ایران معین تاکید نمودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای