شناسه خبر : 8108

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه سرمد براتعلی قلیپور به عنوان سرپرست جدید استان آذربایجان غربی معرفی کرد و از سعید رحیمی به عنوان سرپرست پیشین این استان، قدردانی شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای