شناسه خبر : 8107

به گزارش چابک آنلاین، نشست کارگروه های تخصصی شعب بیمه "ما" به منظور بررسی روند پیشرفت برنامه های محول شده در دفتر مرکزی ستاد تشکیل شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای