شناسه خبر : 8042

به گزارش چابک آنلاین، سمینار آموزشی بیمه تجارت‌نو با حضور بیمه گذاران بزرگ برگزار شد.

در نخستین روز این اردوی آموزشی با تشکیل ۵ کارگاه‌ بیمه‌های باربری و آتش سوزی، مسئولیت و مهندسی ،درمان و عمر و سرمایه و اتومبیل (ثالث و بدنه)، شرکت کنندگان ضمن آشنایی با جزییات این رشته های بیمه‌ای در جریان نحوه فعالیت واحدهای فنی تجارت‌نو نیز قرارخواهندگرفت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای