شناسه خبر : 7761

  به گزارش چابک آنلاین، مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با حضور بیش از ۷۴ درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی تشکیل گردید و پس از ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه بیمه اتکایی ایرانیان به میزان ۳۰ درصد از محل سود انباشته و اندوختۀ مالی تصویب شد.

بدین ترتیب، سرمایۀ بیمه اتکایی ایرانیان از ۲۵۰۰ میلیارد ریال  به ۳۲۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای