شناسه خبر : 7593

به گزارش چابک آنلاین، در راستای مصوبه شورای آموزش، کارگاه آموزشی "محاسبه شاخص های ریسک پذیری، ریسک گریزی و ریسک خنثی بیمه گذاران"   بیمه "ما"، برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با حضور مدیران فنی، روسای ادارات در بخش صدور و معاونین شعب تهران در راستای ارتقای آگاهی این کارکنان جهت اتخاذ تصمیمات مناسب تر در خصوص برخورد با ریسک و روش های نوین مدیریت ریسک برگزار شد.

بر اساس این گزارش، این کارگاه آموزشی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، توسط مدیریت آموزش و توسعه دانش بیمه "ما" در ساختمان ستاد مرکزی برگزار شد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای