شناسه خبر : 7455

به گزارش چابک آنلاین، نشست شورای هماهنگی علمی صنعت بیمه در روز دوشنبه 4 شهریور با میزبانی بیمه ایران و با حضور نمایندگان کلیه شرکت ها و انجمن های بیمه و با طرح مباحث علمی و کارشناسی این صنعت در راستای ارتقای همکاری های دو جانبه میان پژوهشکده و شرکت های بیمه و انجمن های مرتبط تشکیل می شود.

در این نشست موارد دیگری چون گزارش بررسی ها درباره ساختار و شرح وظایف شورای هماهنگی علمی صنعت بیمه و برگزاری بهتر همایش 26مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای