شناسه خبر : 7425

به گزارش چابک آنلاین، مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان گفت:  هزینه های درمانی بیماران دیالیزی این انجمن توسط سازمان های بیمه ای بصورت رایگان پوشش ۱۰۰ درصدی داده می شود.

محمدرضا طهماسبی افزود: به این مهم توجه داشت که این گروه هدف اعم از دیالیزی،   پیوندی و مراقبتی هزینه های از قبیل داروهای خاص، آزمایشگاهی و یا بستری به دلیل نارسایی های قلبی، ریوی دارند که پس  از ارائه فاکتور و بر اساس نظر مددکاری بین  ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مبالغ در این بخش نیز پرداخت می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای