شناسه خبر : 7020

به گزراش چابک آنلاین شرکت بیمه میهن، مجمع عمومی فوق العاده خود را در تاریخ 5 مرداد  ماه برگزار می کند، در این مجمع تصویب اساسنامه جدید شرکت بیمه میهن مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین این شرکت از تمامی سهامداران خود خواست تا در مجمع حاضر شوند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای