شناسه خبر : 6090

به گزارش چابک‌آنلاین، رئیس کل بانک مرکزی در ابلاغی  یعقوب جعفری مطلق را به سمت رئیس هیات سرپرستی موسسه اعتباری غیر بانکی توسعه منصوب کرد. عبدالناصر همتی در این ابلاغ  از او خواست تا گزارشات مربوطه به اقدامات راهبردی و و برنامه های کاری را به صورت ماهانه به بانک مرکزی ارائه کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای