شناسه خبر : 19948

هادی امیری رئیس شورای هماهنگی بیمه استان سمنان شد

به گزارش چابک آنلاین، انتخابات شورای هماهنگی استان سمنان که با حضور علی کرمی معاون، محمد محسن طباخها مدیر برنامه ریزی و نوآوری سندیکای بیمه گران ایران، مدیران شعب شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی استان سمنان برگزار شد، هادی امیری رئیس شعبه بیمه آسیا استان سمنان بعنوان رئیس جدید شورای هماهنگی این استان انتخاب شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای