شناسه خبر : 19761

تعداد اندکی از زعفران‌کاران مزارعشان را بیمه کرده‌اند

به گزارش چابک آنلاین، غلامرضا قوسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه تعداد اندکی از زعفران‌کاران مزارعشان را بیمه کرده‌اند، افزود: نامه‌ای برای جبران خسارت‌ها و پرداخت غرامت بیشتر به این زعفران‌کاران به صندوق بیمه محصولات کشاورزی ارسال شده تا از این طریق کمی خسارت‌ها وارده به آن‌ها جبران شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای