شناسه خبر : 19711

با حکم رئیس جمهور قائم مقام بانک مرکزی منصوب شد

به گزارش چابک آنلاین، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده بانک مرکزی، رئیس جمهور طی حکمی "دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی" به سمت قائم مقام بانک مرکزی منصوب کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای