شناسه خبر : 19679

۱۲۷ هزار خانوار روستای مازندران زیرپوشش صندوق بیمه روستایی و عشایری قرار دارند

به گزارش چابک آنلاین، محمد ابراهیمی، مدیر صندوق بیمه روستایی و عشایری مازندران گفت: بر اساس آخرین آمار ۱۲۷ هزار خانوار روستایی این استان زیرپوشش صندوق بیمه روستایی و عشایری قرار دارند، همچنین دریافت‌کننده مستمری از صندوق ۲۹۵درصد افزایش پیدا کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای