شناسه خبر : 19234

درمانگاه تامین اجتماعی بستان آباد راه اندازی نشد

به گزارش چابک آنلاین،  یدالله اللهیاری، فرماندار بستان آباد، با اشاره به افزایش بیش از هشت هزار نفری بیمه شدگان تامین اجتماعی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، اما متاسفانه هنوز درمانگاه تامین اجتماعی در شهرستان راه اندازی نشده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای