شناسه خبر : 19224

سه هزار و ۸۰۰ روستایی خراسان شمالی توانایی تمدید بیمه خود را ندارند

به گزارش چابک آنلاین، محمدرضا غلامزاده، مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی گفت: خشکسالی و نبود بارش موثر تولید و درآمد خانوارهای روستایی و عشایری را کاهش داده است که هم اینک سه هزار و ۸۰۰ نفر از آنان نتوانستند پوشش بیمه ای خود را تمدید کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای