شناسه خبر : 19138

به گزارش چابک آنلاین، محمد طهرانی ها، مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قزوین گفت : امسال در تمام کشور خسارت خشکسالی را داشتیم و خسارت تمام بیمه‌شدگان را پرداخت کردیم همچنین وی تأکید می‌کند: کشاورزان اغلب بیمه با گزینه پایین را انتخاب کردند و تمام خطراتی که اتفاق می‌افتد تحت پوشش بیمه‌نامه انتخابی آنان نیست بنابراین کشاورزان فکر می‌کنند بیمه کردند باید تمام خسارت را بگیرند، درصورتی که بیمه چند گزینه دارد و برخی کشاورزان حداقل گزینه و ضعیف‌ترین بیمه را انتخاب می‌کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای