شناسه خبر : 19029

به گزارش چابک آنلاین، محمد آلاله، مدیر گروه خدمات بیمه‌ ای بانک کشاورزی خوزستان، گفت: امسال الگوی کشت محصولات پاییزه در خوزستان براساس وضعیت آب برنامه ریزی شده است و بر این اساس در همه مناطقی که کشت پاییزه از سوی جهاد کشاورزی مجاز باشد، محصولات کشاورزی بیمه خواهند شد همچنین دولت نیمی از حق بیمه محصولات را پرداخت می کند و این مساله کمک بسیار خوبی برای کشاورزان است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای