شناسه خبر : 19028

به گزارش چابک آنلاین، عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحادیه ساعت‌فروشان تهران، گفت: تأمین اجتماعی و مالیات بابت روزهایی که صنف تعطیل بود هم از فروشندگان طلب حق بیمه و مالیات می‌کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای