شناسه خبر : 19025

به گزارش چابک آنلاین، علیرضا محمدی، مدیرعامل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت:در صورتی که همسر متقاضی بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی باشد، بانوان محترم می‌توانند به عنوان فرد تحت تکفل همسر خود و به تبعیت از وی و بدون پرداخت حق سرانه درمان از خدمات درمانی سازمان استفاده کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای