شناسه خبر : 18775

به گزارش چابک آنلاین، نماد معاملاتی شرکت بیمه سرمد به استناد بند 7 ماده 13 مکرر 2دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران تعلیق شد.

نماد معاملاتی این شرکت بیمه ای تا تاریخ 25 آبان ماه سالجاری تعلیق خواهد بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای