شناسه خبر : 18683

به گزارش چابک‌آنلاین، سودخالص هر سهم شرکت بیمه سامان در پایان شهریور سالجاری به رقم ۶۰۷ ریال رسید.

براساس این گزارش سودخالص شرکت بیمه سامان در مدت 6 ماهه منتهی به  شهریور ماه سال 1400 به رقم  ۱,۲۴۷,۰۵۴ رسید.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای