شناسه خبر : 18682

به گزارش چابک‌آنلاین، سودخالص هر سهم شرکت بیمه تجارت‌نودر مدت 6 ماهه منتهی به پایان شهریور سال 1400 به رقم 62 ریال رسید.

سود خالص شرکت بیمه تجارت‌نو در مدت 6 ماهه منتهی به پایان شهریور سالجاری به رقم ۱۸۵,۲۹۵ میلیون ریال رسیده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای