شناسه خبر : 18679

به گزارش چابک‌آنلاین، سودخالص هر سهم شرکت بیمه سینا در مدت شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه سالجاری به رقم ۴۲۶ ریال رسید.

سود خالص شرکت بیمه سینا در مدت 6 ماهه منتهی به پایان شهریور سالجاری به رقم ۲,۵۰۴,۴۹۸میلیون ریال رسیده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای