شناسه خبر : 18677

به گزارش چابک‌آنلاین، سودخالص هر سهم شرکت بیمه نوین در مدت 6 ماهه منتهی به 31 شهریور سالجاری به رقم ۳۷۴ ریال رسید.

همچنین سود خالص شرکت بیمه نوین در مدت 6 ماهه منتهی به پایان شهریور سالجاری هم به رقم ۹۸۰,۶۱۸ میلیون ریال رسیده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای