شناسه خبر : 18671

به گزارش چابک‌آنلاین، سودخالص هر سهم شرکت بیمه تعاون در مدت شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه سالجاری به رقم ۱۲۷ ریال رسید.

سود خالص شرکت بیمه تعاون در مدت 6 ماهه منتهی به پایان شهریور سالجاری به رقم ۱۹۰,۰۹۹میلیون ریال رسیده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای