شناسه خبر : 18192

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه تعاون با انتشار جزییات زمین و ساختمان‌های تحت تملک خود، اعلام کرده که دارای یک زمین به ارزش دفتری 45.973 میلیون ریال و سه ساختمان به ارزش دفتری 769.309 میلیون ریال است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای