شناسه خبر : 18172

به گزارش چابک‌آنلاین، شرکت بیمه پاسارگاد اعلام کرده که در مجموع تعداد 101 ملک تجاری اداری، مسکونی و102قطعه زمین در کشوربه ترتیب  با قیمت تمام شده  1.299.141.811.431میلیون ریال و 1.609.174.512.025میلیون ریال در تملک دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای