شناسه خبر : 18169

به گزارش چابک‌آنلاین، شرکت بیمه آسیا اعلام کرده که در مجموع تعداد 123 ملک تجاری اداری، مسکونی و139 قطعه زمین  در کشوربه ترتیب  با ارزش دفتری 1003491  میلیون ریال و 25712595 میلیون ریال در تملک دارد

ارسال نظر

خدمات بیمه ای