شناسه خبر : 18157

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه معلم با انتشار جزییات زمین و ساختمان‌های تحت تملک خود، اعلام کرده که دارای 45 زمین و 45 ساختمان تجاری، اداری و مسکونی در کشوراست که بر این اساس، ارزش دفتری  ساختمان‌ها در حدود  1.234.045 میلیون ریال و ارزش دفتری زمین ها در حدود 3.578.348 میلیون ریال است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای