شناسه خبر : 18150

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه رازی با انتشار جزییات زمین و ساختمان های تحت تملک خود، اعلام کرد که دارای  16 واحد  ساختمان اداری و 16 قطعه زمین  درکشور است که بر این اساس، ارزش دفتری این ساختمان ها مبلغ 1.334.409 میلیون ریال و ارزش دفتری زمین ها در مجموع مبلغ 4.289.589 میلیون ریال است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای