شناسه خبر : 18131

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه دی با انتشار جزییات زمین و ساختمان های تحت تملک خود، اعلام کرد که دارای  67 واحد  انواع ساختمان تجاری، اداری و تجاری اداری در 29 شهر کشور است که بر این اساس، ارزش دفتری این ساختمان ها مبلغ 2662847 میلیون ریال و بهای تمام شده آنها نیز  2741772 میلیون ریال است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای