شناسه خبر : 17985

به گزارش چابک آنلاین، زهرا محمدی پور مدیر امور مالی بیمه حافظ گفت که با تلاش سه ساله و راهبری صحیح داراییها، تعهدات و کنترل ریسک در عملیات بیمه گری، بیمه حافظ توانست توانگری مالی خود را به سطح یک برساند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای