شناسه خبر : 17511

به گزارش چابک آنلاین، افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت بیمه پاسارگاد از مبلغ 10.206.000 میلیون ریال به مبلغ 20.412.000 میلیون ریال در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

افزایش سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد از محل سود انباشته و اندوخته است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای