شناسه خبر : 17509

سودخالص هرسهم شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا در دوره یکساله منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ به رقم ۹۳۴,۱۹۲ ریال رسید و رشدی ۲۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد.

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا در پایان اسفندماه سال گذشته به   ۴۶۷,۰۹۶میلیون ریال رسید.

این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل تر رشدی 28 درصدی  را به ثبت رساند.

شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم سایپا عضو گروه شرکت تولید اتومبیل سایپا بوده و هادی کمرئی، عبداله سلطانی ثانی و داود کاغذگران اعضای هیات مدیره این شرکت را تشکیل می‌دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای