شناسه خبر : 17429

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص هر سهم شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین در پایان اسفند ماه ۹۹ به ۹۵۸ ریال رسید.
این رقم نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۱۶۴۲ درصد رشد داشت.
سود خالص شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین در دوره مورد بررسی رقم ۱٫۴۰۰٫۹۸۴ میلیون ریال بود.
از مهدی معدن چی زاج، محمد ابراهیم محمد پور زرندی، فرشاد محمد پور، عبدالمحمود ضرابی و جعفر نائیج حقیقی به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین یاد می شود.
بانک کارآفرین سهامدار اصلی شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین محسوب می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای