شناسه خبر : 17413

اختصاصی چابک آنلاین؛

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص هر سهم گروه مالی بانک مسکن در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ به ۹۸۶ ریال رسید.

این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱ درصد کاهش داشت.

سود خالص گروه مالی بانک مسکن در دوره مورد بررسی رقم ۱٫۱۸۳٫۰۴۸ میلیون ریال بود.

از سید علی رئیس زاده، مصطفی ازگلی، سید مهدی برکچیان، کاوه دلسوز مرغوب و وحید محبوبی متین به عنوان اعضای هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن یاد می شود.

بانک مسکن سهامدار اصلی گروه مالی بانک مسکن است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای