شناسه خبر : 17290

به گزارش چابک آنلاین، زیان خالص هر سهم شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ به ۸۶۹ ریال رسید.

بر اساس این گزارش، زیان خالص شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین به ۳۰۴٫۰۴۲ میلیون ریال رسیده است.

از داوود رزاقی، محسن کوزه گران و امیر شفیعی به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین یاد می شود.

شرکت تأمین سرمایه نوین سهامدار اصلی شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین محسوب می شود.

 بانک اقتصاد نوین سهامدار اصلی شرکت تأمین سرمایه نوین است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای