شناسه خبر : 17276

به گزارش چابک آنلاین، زیان خالص صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ به ۲۶٫۵۵۰ میلیون ریال رسید.

از محمد ثریانژاد و سعید خاریابند به عنوان ارکان صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای