شناسه خبر : 17275

حق حضور اعضای هیات مدیره بانک کار آفرین مشخص شد

به گزارش چابک آنلاین، حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره بانک کارآفرین  در جلسات مبلغ ۲۵ میلیون ریال به صورت ناخالص به شرط حداقل حضور یک جلسه در ماه و همچنین بابت جبران خدمات اعضای غیر موظف هیات مدیره در کمیته های تخصصی هیات مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۱۵ میلیون ریال به صورت ناخالص تعیین شد.

از محمد رضا خورسندی، ناصر صنعتی نژاد فرد، محمد رضا فرزین، مهدی سیف علیشاهی و احمد بهاروندی به عنوان اعضای هیات مدیره بانک کارآفرین یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای